Volební program Slušní lidé a Soukromníci

Město Brno je dobrá značka. Po desetiletí bylo centrem průmyslu, obchodu a kultury. Firmy jako Zbrojovka, První brněnská, Královopolská nebo Brněnské veletrhy a výstavy byly pojmem daleko za hranicemi naší země a vývěsní značkou města. Za jejich úspěchem byla každodenní práce tisíců lidí, kteří věděli, že slušné je pracovat a že se to vyplácí.

Naše město dříve nebylo zadlužené a nebylo systematicky rozkrádáno nejrůznějšími bezejmennými kmotrovskými uskupeními a politickými neziskovkami. V době, kdy naše město bylo dobrou značkou, ho vedli lidé, kteří něco dokázali.

Současné vedení města za čtyři roky nedokázalo město Brno posunout směrem k dalšímu rozvoji, prosperitě a lepším službám pro jeho obyvatele. Nevíme o žádném velkém projektu, který by město realizovalo za uplynulé čtyři roky nebo by jej alespoň zahájilo, snad s výjimkou desetiletí připravovaného přesunu tramvajové tratě do Plotní. Představitelé města ztratili impuls. Chybí nový územní plán, město je nesystematicky rozkopané a do kapes politických neziskovek a pseudoumělců napojených na současné vedení jdou stovky miliónů korun, které by mohly být použity na nová sportoviště, dětská hřiště či vybavení škol, lepší vybavení vozů MHD apod.

Město selhává v podpoře tradičních rodin i v té nejzákladnější péči o své obyvatele. Vše na co se současné vedení města soustředilo je zneprůhlednit hospodaření s majetkem a rozhazování veřejných peněz na nesmyslné a pochybné sociální a kulturní projekty, jako jsou rozdávání městských bytů nepřizpůsobivým či podpora divadelních her urážejících většinu obyvatel.

Projezení finanční rezervy v době blahobytu, nekoncepčnost v oblasti výstavby a rozvoje, chaos v dopravě jsou znaky nekompetentnosti vedení. Bohužel vidíme i zlé úmysly: podléhání ničivému multikuturalismu a socialismu napojenému na dotace, ze kterých žijí některé koaliční strany a jejich kamarádíčci, a který ohrožuje občany města,  klientelismus, omezení transparentnosti, snaha o vyvedení majetku města ať už formou městského koncernu a následné privatizace vybraných podniků nebo prosazování podezřelých a pro město nevýhodných směn majetku.

Vedení města ztratilo zájem o vlastní občany. Místo hesla „Občan na prvním místě“ jsme svědky nejrůznějších experimentů v oblasti bydlení, dopravy nebo řízení města, které snižují kvalitu života občanů a jejich život prodražují. Zastání u vedení města tak nemají občané z domů postižených nastěhováním nepřizpůsobivých, řidiči MHD marně se dožadující slušné odměny, řidiči, kteří chtějí městem projet a zaparkovat, stavebníci, kteří si chtějí postavit bydlení, prostě lidé, kteří v Brně skutečně chtějí slušně žít. Lidé, pro které život zde není jen krátkou zastávkou, happeningem.

Odstřihněme správu Brna od levicových aktivistů a klientelismu. Od nezodpovědného a nekoncepčního hospodaření a prosazování zvrácené morálky za naše peníze.
Dáme znovu do centra zájmu městských politiků a úředníků vás, slušné, pracující občany.

Chcete také žít ve slušném Brně kde se podporují tradiční rodiny, dostupné bydlení, sportování dětí a dobře se jezdí veřejnou dopravou a parkuje? Pojďte do toho s námi. Tohle je vaše město a my vám ho vrátíme zpět.

Zasloužíte si žít ve vlastním bytě. Proto obnovíme privatizaci bytů. Současně zastavíme pochybné sociální experimenty s rozdáváním bytů neplatičům a diskriminaci slušných žadatelů o byt.

 • Navrhujeme odprodej naprosté většiny městských bytů jejich současným nájemníkům. Transparentně, výhodně pro všechny. Privatizace bude mít následující parametry:
  • Byty se budou prodávat přímo jejich nájemcům. Budeme tedy prodávat byt konkrétnímu člověku, nikoli dům družstvům. Tímto postupem politici možnost prodeje bytů zablokovali. Postup je náročný, ale město má lidské i odborné kapacity, aby jej zvládlo.
  • Nájemníci koupí byt s výraznou slevou. Pokud se nájemník rozhodne byt koupit, prodá mu jej město za podmínek, které platily v devadesátých letech, kdy se cena pohybovala i na 40% odhadní ceny. Tím narovnáme podmínky a odstraníme diskriminaci.
  • Odkup bytu nebude povinný. Byty, které jejich nájemníci nebudou chtít koupit – například z důvodu věku nebo nebudou mít zájem, zůstanou městu a to je po jejich uvolnění nabídne k prodeji za tržní cenu.
 • Zastavíme rozdávání městských bytů nepřizpůsobivým, neplatičům či drogově závislým na úkor diskriminace slušných lidí, kteří čekají roky v pořadníku. Obratem tedy ukončíme nesmyslné projekty jako je Rapid Re-Housing a jiné multikulturní zdroje financí sloužící pouze lidem, kteří stojí „za nimi.“ Budeme trvat na prokázání a doložení každé koruny, která projekty prošla.
 • Chceme část obecních bytů připravit pro naše hendikepované občany. Při budování veřejných staveb budeme striktně požadovat jejich bezbariérovost a stanovisko zástupců hendikepovaných k otázce dostupnosti a možnosti samostatného pohybu bez pomoci druhých.
 • Urychlíme rekonstrukce současného bytového fondu města Brna. Koncepčně, což znamená ne po jednotlivých bytech, ale rekonstrukce celých bytových domů.
 • Chtěli byste raději bydlet ve vlastním domě? Vymezíme nové plochy pro rodinné domy. Preferujeme výstavbu na úkor nevyužité zemědělské plochy v katastru města Brna.
 • Zaměříme se na revitalizaci zanedbaných domů v tzv. Bronxu. Postupně budeme opravovat domy ve vlastnictví města a byty nabídneme k bydlení slušným nájemcům, aby se tato dříve atraktivní čtvrť stala opět dobrou adresou, podobně jako oblast Veveří. Budeme rázně postupovat proti neplatičům a těm, kteří domy a byty nejen v této oblasti poškozují.

Vaše pohodlné a bezpečné cestování po městě by mělo být samozřejmostí, přitom doslova na každém rohu jsou uzavírky a výkopy. A když už někam dojedete, tak nezaparkujete. Zaměříme se na vybudování záchytných parkovišť na hlavních příjezdových trasách s dobrou vazbou na MHD. Všemi silami se zasadíme o důležité dopravní stavby na velkém městském okruhu, aby byla jízda autem po městě rychlejší a bezpečnější. Podpoříme další rozvoj veřejné dopravy a nedopustíme pokles její kvality.

 • Změníme systém poplatků parkovného tak, aby více vyhovoval obyvatelům města.
  • Parkování na 30 minut zdarma. Potřebujete si jen něco rychle vyřídit na úřadě, poště nebo zavézt dítě do školy? Zavedeme parkování s parkovacími hodinami na místech, kde se mají auta rychle střídat.
  • Snížíme ceny parkovného na ostatních místech na původních 30 Kč za hod. Proč by Brno mělo mít nejdražší parkovné v republice? A proč by na to měli doplácet hlavně jeho obyvatelé?
  • Zkrátíme dobu placeného parkování v sobotu jen do 12 hodin, v neděli a o svátcích bude parkování zdarma jako například ve Vídni.
  • Pro dojíždějící za prací budeme prosazovat takzvaná P+R parkoviště, z anglického Park & Ride neboli Zaparkuj a odjeď. Velké záchytné plochy na okraji města s přímým napojením na městskou hromadnou dopravu, kterou mohou lidé dojet do centra nebo kam potřebují. Takováto parkoviště lze vybudovat v Brně nebo i v přilehlých obcích.
 • Parkování je problémem nás všech. Vhodná řešení se mohou lišit podle místa.
  • Zrušíme špatný a nedomyšlený systém rezidentního parkování zaváděný ve spěchu současnou koalicí, zejména ANO, Zelenými a Žít Brno.
  • Chceme preferovat rezidenty, nikoli však za cenu faktického znemožnění vjezdu a parkování v centru pro jeho návštěvníky. Ti musejí mít možnost zaparkovat v blízkosti cíle své cesty, byť i za komerčních podmínek.
  • Kde to bude možné, podpoříme takové úpravy dopravního značení, které přinesou nové možnosti parkování.
  • Prověříme možnosti výstavby zejména podzemních parkovacích stání ve vnitroblocích některých domů, jak se například podařilo v tzv. Freundschaftu na Merhautově a financování takových parkovišť na sídlištích.
 • Máme rádi Brno. Raději se však na něj díváme ze Špilberku než z ucpaného Koliště.  Pro větší plynulost dopravy máme v plánu tyto kroky:
  • Zasadíme se o lepší koordinaci dopravních uzavírek v Brně a okolí. Budeme iniciovat vytvoření funkce koordinátora, kterým bude zkušený manažer a bude zodpovídat za koordinaci uzavírek a zamezí, tak zbytečnému dopravnímu kolapsu.
  • Dokud je nádraží v centru, musí zůstat dostupné pro všechny druhy dopravy. Nebudeme zavádět omezující opatření, která by způsobila, že se na ně (nebo z něho) obyvatelé a návštěvníci Brna nedostanou.
  • Provoz na nejzatíženějších křižovatkách, zejména na malém městském okruhu budou ve špičkových časech usměrňovat strážníci městské policie, zamezí se tak zbytečnému najíždění do křižovatky a kolonám na desítky minut. Provoz bude plynulejší.
  • Zrevidujeme dopravní značení ve městě, snížíme počty značek tak, aby byl cestování po městě plynulejší.
  • Přehodnotíme signální plány světelně řízených křižovatek, aby řidičům pomáhaly v časech, kdy je jejich provoz nezbytný, a nezdržovaly, když je intenzita provozu nízká.
 • Brno potřebuje urychleně dokončit důležité dopravní stavby, zejména na Velkém městském okruhu. Jen tak zmizí zácpy u Staré osady či v Pisárkách.
  • Vyvineme trvalý tlak na brněnskou pobočku Ředitelství silnic a dálnic, aby maximálně urychlilo výstavbu a přípravu Velkého městského okruhu zejména ve východní části města (spojnice Černovické a Jedovnické). Stejně tak budeme usilovat o výrazně dřívější rozšíření dálnice D1 mezi Kývalkou a exitem Brno-jih na šest pruhů při současném maximálním zohlednění ochrany přilehlých městských částí (Bosonohy). Součástí tohoto řešení musí být komfortní napojení městské části Bystrc na dálnici D1.
  • Budeme usilovat o urychlení prací na úseku Velkého městského okruhu (VMO) mezi Čeernovickou a Jedovnickou. Současný termín zprovoznění v roce 2029 chceme zkrátit. Dřívější výstavba tohoto úseku pomůže odklonit tranzitní dopravu ze Židenic a umožní odlehčení a lepší životní podmínky v nyní přetížené Gajdošově ulici.
  • S předstihem připravíme organizační a stavebně technická opatření na komunikacích, které budou po nějakou dobu sloužit jako náhrada za definitivní trasu VMO – mimoúrovňové křížení Novolíšeňská, přemostění na křižovatce Jedovnická – Žarošická, podjezdy na Žarošické. Přínos těchto opatření zůstane zachován i po otevření tunelu pod Akátkami.
  • Budeme usilovat o komfortní napojení Bystrce na dálnici D1 včetně vybudování mimoúrovňové křižovatky u Baltisbergerovy zatáčky.
  • Chceme postavit další most přes Svitavu mezi Tkalcovskou a Pastrnkovou, aby se zlepšilo spojení Židenic s centrem a vytvořila se alternativa k zábrdovickému mostu. S vlastníkem areálu Zbrojovky se pokusíme dojednat komunikační napojení mostu na Gargulákově.
  • Budeme usilovat o urychlení přípravy tzv. Bratislavské radiály.
  • Podporujeme propojení Řečkovic a Bystrce silnicí kolem letiště v Medlánkách pro osobní auta.
  • Dopravní obslužnost musejí řešit developeři velkých celků. Město nesmí být ten, kdo zaplatí náklady na vybudování infrastruktury a zisk si vezme někdo jiný. Při projednávání rezidenčních nebo komerčních záměrů budeme prosazovat spoluúčast investora na zajištění hromadné dopravy k dané lokalitě.
 • Podporujeme veřejnou dopravu i bezpečný provoz chodců a cyklistů:
  • Pro obyvatele města Brna (s výjimkou osob nahlášených na úřední adresu Husova 5) zavedeme měsíční předplatní jízdenku (šalinkartu) za 99 Kč. Městská doprava má sloužit obyvatelům města, kteří přispívají do jeho rozpočtu svými daněmi. A šalinkartu si koupí i ti, kteří by o ni za současných 550 Kč neměli zájem, neboť MHD užívají jen občasně.
  • Zrychlíme městskou dopravu přidáním skutečné přednosti na klíčových křižovatkách. Budeme pokračovat v projektu tramvajové tratě ke Kampusu.
  • Ve spolupráci s krajem chceme opravit most přes trať 250, aby bylo možné konečně prodloužit tramvajovou trať na Lesnou, Tuto stavbu bychom koordinovali s potřebnou opravou Merhautovy ulice.
  • Podporujeme prodloužení tramvají na Kamechy.
  • Budeme pokračovat v projektu obnovy tramvajové tratě ze Stránské skály do Líšně
  • Zvážíme možnosti rozšíření noční dopravy zavedením rozjezdu v 0:30 a zrušených rozjezdů před nepracovními dny ve 2:30 a 3:30.
  • Považujeme za ostudné, že ani jedna tramvaj není vybavena klimatizací. Prověříme technické možnosti dodatečné montáže do typu 13T a také do trolejbusů 31Tr.
  • Dobudujeme smysluplné a bezpečné cyklostezky a upravíme ty stávající, aby se na nich cyklisté a bruslaři cítili bezpečně. Stezku na Chodské upravíme tak, aby na ní cyklisté měli v celé délce přednost. Zřídíme novou trasu přes Lužánky (od Staňkovy) přes střed tř. kpt. Jaroše, aby se cyklisté dostali bezpečně a pohodlně do centra.
  • Chceme  bezpečnou cyklostezku okolo přehrady mimo komunikaci a bez horolezeckých vložek. Našim cílem je odklonění stezky za stanicí Cyklistická mimo skály a přes Junáckou louku. Dobudujeme pravobřežní stezku mimo frekventované komunikace. Napojíme sever Brna na cyklostezku vedoucí od přehrady. Chceme dobudovat stezku podél Svitavy.
  • Podpoříme ekologickou dopravu. Organizace města a jeho příspěvkové organizace budou při obnově vozového parku pořizovat výhradně vozidla na ekologický pohon. Podpoříme vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily na území města.
  • Podporujeme řidiče MHD v jejich snaze o dorovnání mzdy do slušné a odpovídající výše.

Rodinu považujeme za základ společnosti. Spokojenost a kvalitní zázemí vychází právě z rodiny. Svou úlohu však sehrávají i místní podmínky, v nichž vyrůstáme, prožíváme svůj dospělý život a stárneme. Podporu si podle nás zasloužíte vy – tradiční rodiny, slušní lidé, kteří chodí do práce a vychovávají své děti nebo užívají zaslouženého odpočinku ve stáří. V současné době jste však diskriminováni na úkor nepřizpůsobivých či jiných menšin, například těch se sexuálními úchylkami, kteří své neoprávněné zájmy prosazují přes politické neziskovky spřátelené s lidmi z vedení města.

 • Podporujeme rodinu jako celek založený na manželském a rodičovském vztahu. Tento typ soužití považujeme za nejsmysluplnější a nejpevnější svazek.
  • Budeme podporovat sladění rodinného života a zaměstnání. Uvědomujeme si, že je nutné nabídnout co nejširší spektrum možností a služeb a volbu toho nejlepšího způsobu péče o děti ponechat na rodičích. Plánujeme větší dostupnost a další rozšiřování služeb péče o děti – rozvoj mateřských center, systém au-pair, babysitting apod. – které dnes náleží do kompetencí obcí.
  • Podpoříme výstavbu nových hřišť a cvičebních zón pro mládež i dospělé.
  • Rozšíříme rodinné vstupné a slevy ve všech městských zařízeních např. na koupalištích, sportovištích a dále na akcích spolupořádaných městem. Rozšíříme nabídku městských zařízení, ve kterých bude možné využít rodinné vstupné.
 • Rodinu považujeme za základ společnosti. Přesto však je potřeba zajistit potřebné zázemí pro ty, kteří se nemohou o sebe nebo své blízké sami postarat.
  • Místa v domovech pro seniory, penzionech a hospicích musejí být k dispozici pro skutečně potřebné. Vyhodnotíme skutečnou potřebu nových míst v těchto zařízeních a začneme je budovat.
  • Důležitá je však také péče v domácnostech a proto podpoříme rozvoj pečovatelské služby nebo tzv. odlehčovací služby nebo výstavbu domů s pečovatelskou službou, kde senioři využívají nabízených služeb.
  • Podpoříme rodiny, aby měly co nejlepší podmínky se o své seniory či jiné potřebné členy starat. Nadále podpoříme sociální služby působící v komunitách – terénní služby, ambulantní a malé pobytové služby. Podpoříme také například projekty mezigenerační spolupráce.
  • Vytipujeme vhodné objekty pro rekonstrukci na byty s pečovatelskou službou a domovy pro seniory. Umožníme a podpoříme vstup soukromých provozovatelů do sítě těchto služeb, pokud bude zajištěna jejich finanční dostupnost pro nejširší skupiny obyvatel.
  • Budeme pečlivě připravovat soutěžení sociálních služeb, jímž nastavíme transparentní proces, který nebude zvýhodňovat žádného z poskytovatelů.
 • A co s lidmi, kteří jsou na pomyslném sociálním dně a jak zlepšit soužití se spoluobčany z romského etnika?
  • Nechceme bezdomovce v centru. Řešením ale není v noci zavřít nádraží a vyhnat je do ulic. Město musí podporovat dostatečnou síť náhradního sociálního bydlení pro ty, kteří nemohou z finančních důvodů zůstat ve standardních bytech. Striktně však odlišujeme lidi v takové vlastní vinou nezaviněné sociální situaci, kteří si zaslouží naši pomoc, od nejrůznějších feťáků, tuláků a profesionálních žebráků, které ve městě nechceme.
  • Vycházíme ze specifik romského etnika. Chceme podporovat programy na vzájemné pochopení a sblížení obou kultur. Za účelné vnímáme například zřízení romských domovních samospráv, které budou pečovat o bezpečnost a údržbu domů. Posoudíme přínosy některých programů podporovaných v minulosti městem Brnem, které však ve skutečnosti spíše podporují závislost Romů na sociálních dávkách a vedou k dalšímu vyčleňování.
 • Rozsáhlá funkce státu nedává městu v otázkách zdravotnictví příliš prostoru. Řešení problémů zdravotnictví nemají v rukou komunální politici, přesto se dá dělat aspoň něco:
  • Problémy vidíme v doplnění kapacity lůžkového fondu léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) tak, aby potenciální pacienti nemuseli využívat těchto služeb v mimobrněnských regionech.
  • Personál v léčebnách dlouhodobě nemocných pracuje často v nedůstojných podmínkách za směšnou mzdu. Léčebny dlouhodobě nemocných chceme pomoci zkultivovat a proměnit v důstojné místo k péči o dlouhodobě nemocné pacienty ve spolupráci s jejich rodinami. Podpoříme také hospice a domácí péči.

Máme za to, že malí a střední podnikatelé a živnostníci, zvláště ti, kteří něco vyrábějí, jsou zárukou prosperity města. Z tohoto důvodu patří tato oblast mezi naše priority. Při podpoře rozvoje ekonomiky v městě Brně je třeba myslet také na budoucnost. Proto podpoříme oblasti podnikání, které skutečně znamenají rozvoj a konkurenceschopnost.

 • Nejlepším způsobem jak může město podpořit místní podnikatele, je nekonkurovat jim, neomezovat jejich aktivity a nechat maximum vydělaných peněz jejich zákazníkům. Což v praxi znamená například snižování těch poplatků, které má město ve své režii.
 • Podpora ze strany města může být vyjádřena také například zárukami na dostatečně dlouhý termín pronájmu provozoven. Usnadníme prodej/pronájem veškerého majetku města případným zájemcům.
 • Nikdy nebudeme souhlasit s tím, aby městští politici a ani úředníci, nějakým způsobem omezovali podnikatelské aktivity ve městě. Volení politici také nemají ani nejmenší právo někoho finančně zvýhodnit oproti jeho konkurenci.
 • Prosazujeme rovné šance k získání veřejných zakázek – město musí vypisovat skutečně poctivá výběrová řízení. Povinností podnikatele je pak poctivost v podnikání, vstřícnost k zákazníkům a řádné placení daní.

Máte rádi sport, chcete dostupná sportoviště a vyžití pro sebe a vaše děti? Zdravý životní styl si zaslouží stejnou podporu jako menšiny, nepřizpůsobiví či migranti. Už ani korunu z městské kasy politickým neziskovkám. Tyto peníze dáme raději na nová sportoviště a sportování dětí.

 • Sport patří za Lužánky. Studie prokázaly, že umístění fotbalového a hokejového stadionu spolu s další sportovní infrastrukturou je v této části Brna možné. Podpoříme návrat nejen fotbalového stadionu do této lokality.
 • Máme rádi hokej. Přesto se jako město vzdáme skyboxu v Rondu pro zastupitele a raději necháme tato místa prodat na sezónu komerčním zájemcům tak, aby se zvýšil příjem klubu.
 • Podporujeme zachování Moto GP v Brně, protože se jedná o vrcholnou prestižní akci, která dělá Brno známým po celém světě a je zdrojem nemalých příjmů. Chceme stabilizovat podmínky pro pořádání závodu i v dalších letech.
 • Podporujeme všechny druhy sportů. Podpora města musí být transparentní a dlouhodobá tak, aby umožnila sportovním institucím dlouhodobé a koncepční plánování.
 • Rádi sportujete a uvítali byste víc možností, kde si zahrát fotbálek, basket či si zaběhat?:
  • Zvýšíme využití sportovišť u základních škol! Chceme využít v nedávné době zrekonstruovaná sportoviště u škol pro širokou veřejnost. Podpoříme jejich zpřístupnění  pro všechny rekreační sportovce v časech mimo školní výuku a to až do 22:00.
  • Podpoříme výstavbu cyklostezek a vnitřních i venkovních sportovních zařízení pro nejširší veřejnost – venkovní tělocvičny, hřiště na malou kopanou, petanque apod.
  • Vytipujeme a do územního plánu zakomponujeme plochy pro nové a netradiční sporty.
 • Upřednostňujeme aktivní přístup ke sportu, především dětí a mládeže, budeme podporovat všechny aktivity, které přivedou naše děti od počítače ke sportovnímu vyžití:
  • Podpoříme dětský a mládežnický sport na neprofesionální úrovni.
  • Podpoříme a oceníme dobrovolníky, trenéry a vychovatele v mimoškolní práci s dětmi a mládeží.
  • Navrhneme zavedení další hodiny tělocviku týdně do základních škol.
  • Budovat chceme nejen velká sportoviště, ale i dostatečné množství tzv. “plácků”.

Mezi základní role města patří zajištění bezpečnosti pro jeho obyvatele. Ať už jde o bezpečnost v ulicích, gangy mladistvých nebo nekontrolovanou vlnu migrantů, město by mělo svým obyvatelům rychle a účinně pomoci. Svou roli v tom hraje také zlepšení práce městské policie.

 • V nejisté době je žádoucí, abyste město i vy byli dobře připraveni a uměli se postarat o sebe i o svoje blízké. Tyto dovednosti a znalosti se však vytratily:
  • Naučíme všechny, kdo budou mít zájem, jak se bránit, reagovat v krizových situacích a zároveň poskytnout pomoc. Město vám bude připraveno pomoci čelit nenadálým situacím.
  • Připravíme pro vás bezplatné kurzy pro záchranu života, sebeobranu, reakce při extrémních projevech počasí (přívalové deště, horka, vichřice) a pro prevenci dalších rizik.
  • Podpoříme další rozvoj profesionálních i dobrovolnických složek integrovaného záchranného systému. Budeme podporovat jednotky dobrovolných hasičů a podílet se na zajištění modernizace jejich potřebného vybavení.
  • Zrevidujeme krizové plány města, zda jsou připraveny na situace jako je pád letadla, výbuch v továrně, střelba psychicky labilní osoby atd.
 • Městská policie má především sloužit obyvatelům města, být vidět v ulicích:
  • Uděláme důkladnou analýzu práce Městské policie s cílem zkvalitnit a zefektivnit její aktivity tak, aby strážníci věnovali čas zejména tomu, aby se každý občan i návštěvník cítil ve městě příjemně a hlavně bezpečně:
  • Zvýšíme počet revírů Městské policie v centru města o dva. Zvýšíme výkon pěší hlídkové služby v centru města tak, aby na Náměstí Svobody, před hlavním nádraží a na České byla neustále přítomná pěší hlídka policie.
  • Zapojíme Městskou policii do řízení dopravy v odpoledních hodinách, kdy je řada křižovatek na městském okruhu neprůjezdná kvůli nedisciplinovaným řidičům.
  • Zrušíme poříční jednotku Městské policie. Tato služba je souběžně vykonávána Vodní záchrannou službou  a Policií České republiky a uspořené finanční prostředky a strážníky převedeme na výkon hlídkové služby v jednotlivých revírech.

Školy a školky zřizované městem by se měly soustředit jak na dobré výsledky svých žáků a kvalitu vzdělávání, ale také na rozvoj příjemného a podnětného prostředí, vybavenost učeben a dalších prostor a dobrý stav školních budov. Proto chceme podpořit dobré učitele i efektivně hospodařit s majetkem škol.

 • Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané. Školy jsou jedněmi z nejdůležitějších míst města. Chceme podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání.
 • Ústředním bodem kvality vzdělávání je dobrý učitel. Podpoříme úsilí učitelů dosahovat výborných výsledků se žáky podporou jejich smysluplného vzdělávání, zlepšením podmínek k jejich práci, především zajištění kvalitních vyučovacích pomůcek a materiálního zázemí a motivací k dosahování výborných výsledků – z městského rozpočtu přispějeme městským školám na nenárokové složky platů učitelů.
 • Podporujeme roli města Brna jako centra vysokoškolského vzdělávání a výzkumu.
 • Podporu si zaslouží i nadaní žáci. Ti se však musí do školy dostat bezpečně a bez vašich obav:
  • Chceme ulehčit problematickou situaci s dopravou dětí do škol a školek – vytvořit takové podmínky, aby se rodiče nebáli pouštět děti samotné do školy. Snížit současná rizika, jako jsou chybějící přechody, nenavazující doprava žáků do škol, apod.
  • Významně podpoříme nadané a talentované žáky vypisováním motivačních grantů a oceňováním těchto žáků. Budeme podporovat různé typy soutěží žáků na všech typech škol.
  • Podpoříme vybrané volnočasové aktivity v městských částech. Děti je nutné od hraní počítačových her nalákat na nejrůznější kroužky a pohybové aktivity, které musejí být pro rodiče dostupné.
 • Stále více mladých lidí má vysokoškolské vzdělání, ale šikovných řemeslníků ubývá:
  • Budeme podporovat centra odborného vzdělávání pro obory s výučním listem i s maturitní zkouškou s vědomím, že potřebujeme zdatné řemeslníky, pracovníky ve službách, obchodu i průmyslu.
  • Školy by se měly snažit žáky zaujmout, aby si k technickým a řemeslným oborům vytvořili dobrý vztah; jde hlavně o řemesla obecně, která dnes stojí spíše v pozadí zájmu politiků (tesař, zlatník, kovář, klempíř atd.).
  • Prosadíme optimalizaci sítě škol na základě přesných pravidel – oborové i územní logiky. Stanovíme jasná kritéria pro hodnocení kvality škol a přísné hodnocení podle těchto kritérií bez ohledu na typ školy.
 • V mateřské škole to začíná. Proto se budeme snažit, aby tam místo mělo každé dítě:
  • Je pro nás nepřijatelné, aby 2 300 brněnských dětí každý rok slyšelo, že pro ně není místo v mateřské škole. To změníme. Vytvoříme fond, který umožní městským částem výstavbu nových tříd nebo navýšení jejich kapacity.
  • Upravíme pravidla pro přijetí dětí do mateřské školy tak, aby byly upřednostňovány děti s trvalým pobytem v Brně. Daně tu přece platí jejich rodiče. 
  • Motivujeme městské části tak, aby upravily provozní doby školek dle pracovní doby rodičů (tedy aby byla možnost některou ze tříd otevřít později ráno, ale fungovala by déle odpoledne.
  • Za důležité považujeme také uvolnění konkurence v této oblasti. Město nesmí bránit vzniku nových soukromých školek. Tímto odstraníme konkurenční nevýhodu soukromých škol a umožníme spravedlivou soutěž všech subjektů.
 • Aby mohly školy dobře fungovat, potřebují kvalitní zázemí i vedení:
  • Budeme pokračovat v opravách školních budov i sportovišť.
  • Zavedeme jednotný transparentní systém rozdělování investic do základních škol. V současné době existují desítky plánů na využití budov, kapacit škol nebo plánů údržby. Papírově je vše v pořádku, ale v praxi to nefunguje.
  • Zavedeme po 6 letech bez výjimek výběrová řízení na ředitele škol. O naše děti se musejí starat jen ti nejlepší. Město jako faktický zřizovatel mateřských a základních škol má povinnost dohlédnout na vedení škol a jejich hospodaření.
  • Podpoříme soukromé i církevní školy například možností využití volných kapacit budov nebo zařízení. Jde nám o děti a jejich budoucnost.
 • Zachováme financování kvalitních ZUŠ.

Brno bylo vždy výrazným kulturním centrem Moravy. Považujeme na naši prioritu tuto pozici udržet. Zastavíme financování pochybných kulturních projektů, které záměrně zpochybňují či nabourávají naše národní kulturní tradice. Naopak podpoříme tradiční kulturu a spolkovou činnost, které mohou sehrát velkou roli při ochraně tradičních hodnot.

 • Odvoláme ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera. Nejen pro to, že je hlavní odpovědnou osobou za to, že se v Brně hrály za veřejné peníze hry urážející naši národní kulturu a křesťanství, ale i proto, že má špatné výsledky, divadlu dramaticky klesl počet předplatitelů atd.
 • Budeme podporovat pouze smysluplné kulturní projekty pro širokou veřejnost, ne pro pár vyvolených. Zastavíme penězovody ke kamarádům současných městských politiků na festivaly bez diváků či bizarní seznamky.
 • Důkladně prověříme hospodaření velkých kulturních institucí v čele s Národním divadlem Brno. Chceme důsledně kontrolovat účelnost vynaložených prostředků městem zřizovaných organizací. Přehodnotíme zaběhlou strukturu rozpočtu města Brna na oblast kultury a podpoříme fungování spravedlivého dotačního systému.
 • Přehodnotíme roli TIC (Turistické a informační centrum města Brna) jako koordinátora, realizátora a důležitého propagátora kulturních aktivit města. Organizace nabobtnala a zaměstnává 120 lidí, výsledky její práce tomu však neodpovídají.
 • Zasadíme se o vypracování Koncepce péče o památky v působnosti města Brna. Chceme před zničením ochránit významné památky, které jsou bezprostředně ohroženy (františkánský klášter na Františkánské ulici či řada funkcionalistických staveb ve městě).
 • Podpoříme soukromé vlastníky nemovitostí z období funkcionalismu při jejich rekonstrukci do původního stavu. Chceme, aby architektura tohoto období byla zachována i pro další generace.

Stav životního prostředí v městě je nejenom významným faktorem kvality života obyvatel, ale zásadní součástí jeho tváře. Proto rozhodně nepodceňujeme ochranu životního prostředí a úsilí o zdravé a příjemné prostředí.

 • Zcela přehodnotíme nově projednávaný územní plán. Jsme přesvědčeni, že zadání, které obdrželi jeho tvůrci, již neodpovídá současné době a potřebuje tak nové impulsy. Vyjdeme z připomínek podaných občanskými sdruženími při jeho projednávání. Nový plán, jako strategický dokument, musí být tvořen dohodou a nikoli prosazen silou. Každá změna územního plánu musí být řádně označena a dohledatelná. Město bude proaktivně informovat občany o změnách územního plánu nad 5 000 m2.
 • Nepřipustíme zástavbu v místech dnešních parků. Tato plocha, stromořadí, zahrádky i příměstské lesy výrazným způsobem působí na kvalitu ovzduší ve městě.
 • Opravíme park na Moravském náměstí. Inspirací nám budou dobové fotografie. Socha císaře Josefa II. se v tomto parku bude vyjímat lépe, než v psychiatrické léčebně.
 • Vrátíme do ulic odpadkové koše jako základní prevenci proti odhazovanému odpadu. Argumenty o bezpečnosti v tomto případě považujeme za absurdní.
 • Důsledně využijeme zákonných možnosti při kontrolách zdrojů znečištění vody i ovzduší. Podpoříme opatření proti nárůstu emisí polétavého prachu (odklon dopravy z obytných oblastí, budování zelených zón oddělujících obytné oblasti od zemědělské krajiny a jiných zdrojů prachu).
 • Pravidelným a efektivním čištěním vozovek snížíme prašnost v ulicích. Do kontroly staveb a znečišťování komunikací zapojíme strážníky Městské policie. Překračování imisních limitů stanovených pro ochranu zdraví považujeme v současnosti za jeden z nejvážnějších problémů životního prostředí v Brně.
 • Naší snahou bude směřovat k důsledné separaci odpadů a také minimalizaci jejich vzniku. Budeme podporovat budování dalších sběrných míst pro separovaný odpad tak, aby byly nádoby snadno dostupné pro každou rodinu.
 • Prosadíme opatření ke snížení energetické náročnosti městských provozů a budeme preferovat alternativní zdroje energie, bude-li to možné a účelné.
 • Naše město má velké dědictví z minulosti a musí o něj pečovat. Prosadíme, aby se na veškeré stavby, kdy je investorem město, vypisovaly architektonické soutěže.
 • Považujeme vodu za cenný zdroj, a proto se zasadíme o účinná opatření proti plýtvání s ní.
 • V oblasti energetických úspor budeme důsledně prosazovat zavádění nejmodernějších technologií při všech stavebních projektech a stavebních úpravách budov, na jejichž realizaci se podílí město Brno. Budeme propagovat příklady dobré praxe tak, aby byly energetické úspory ve výrazně větší míře uváděny do praxe.
 • Sjednotíme a zkoordinujeme úklid komunikací s péčí o zeleň, aby se nestávalo, že jeden den projede po ulici blokové čištění a druhý den projdou sekáči trávy a vše je opět zaneřáděné.

Vše, na co se současné vedení města soustředilo je zneprůhlednit hospodaření s veřejným majetkem, tak, aby o něm rozhodovalo jen pár lidí, kterým nikdo nevidí do karet. Vedení města tak vytvořilo neprůhledný systém městských firem, ze kterých odtékají peníze bůhví kam.

 • Navrhujeme zrušení městského holdingu firem. Nad hospodařením městských firem by měli mít kontrolu občané a jimi zvolení zástupci, jak tomu bylo donedávna, a ne jednotlivci z jedné politické strany, ať je to kterákoli. Zisky z městských firem by měly jít v první řadě zpět do těchto firem a ne na platy vyvolených a nevolených šéfů a jejich zlaté padáky. Případně zisky by se měly použít ve prospěch města, tedy občanů, kteří do nich tyto prostředky vkládali. Část z nich lze uvolnit např. na sport a bydlení
 • Budeme dbát na skutečnou správu majetku města Brna, výhodnou pro jeho obyvatele (což znamená NE pronájmům za 39 Kč/m2 – viz např. podnikatelské prostory na Táborské). Už žádné pronajímání prostor za 1 Kč, které se v minulosti také poskytovalo rádoby potřebným neziskovkám a spřáteleným firmám některých stran.
 • Snížíme výdajové položky na provozní náklady města a důkladně prověříme účelnost prostředků vynakládaných na chod veřejné správy.
 • Omezíme externí služby. Prověříme hospodaření s městským majetkem – zejména u společností s majoritní majetkovou účastí města Brna. Budou nás zajímat vazby nejen majetkové, ale i personální.
 • Budeme prosazovat takové kroky, abychom nechali maximum prostředků občanům města tak, aby je sami mohli utratit tam, kde uznají za vhodné. Jen tak je možné omezit rozhodovací pravomoci městských politiků a úředníků a nahradit je rozhodováním jednotlivých lidí. Proto budeme usilovat o snížení všech možných poplatků a daní, které jsou v pravomoci města.
 • Změníme všechny účty radnice na transparentní. Nemáme co skrývat. Pokud narazíme na situaci, kdy zákon zakazuje použití takového typu účtu (mzdy zaměstnanců), pokusíme se obdobné kontroly veřejných výdajů dosáhnout jinak.
 • Zveřejníme všechny analýzy, smlouvy, veřejné zakázky a každou fakturu. Kontrolu každým občanem považujeme za nejefektivnější. Lepší než zadávání auditů a interních kontrol. Vypovíme smlouvy na auditorské a poradenské služby se společnostmi propojenými na vedení města.
 • Při zadávání malých zakázek upřednostníme elektronická tržiště. Tímto podpoříme malé a střední firmy. Elektronické tržiště umožní podat nabídku každému uchazeči, nejen tomu oslovenému na základě přátelství s kompetentním úředníkem, a umožní tak účast i drobným živnostníkům.

Město je především naším domovem. Úkolem politiků je vést město tak, aby zde lidé mohli spokojeně bydlet, našli práci a jejich kvalita života byla co možná nejvyšší. K tomu přispěje i lepší práce úředníků a služby na úřadech.

 • Usnadníme vám styk s úřady. Otevřená radnice, dostupná pro vyřizování všech věcí, rychlí a ochotní úředníci jsou základ:
  • Zavedeme úřední hodiny v pondělí od 7:00 do 20:00. Každá firma přizpůsobuje svoji provozní dobu zákazníkům. My uděláme do šesti měsíců totéž na magistrátu. Je nepředstavitelné, aby si občan pro vyřízení tak běžné věci jako je občanský průkaz, pas nebo změna v evidenci motorových vozidel musel brát dovolenou. Stanovení úředních hodin je zcela v kompetenci města. Jde o organizační změnu pracovní doby, nikoli o navýšení počtu úředníků. Jen část jich bude pracovat dopoledne a část odpoledne.
  • Zabezpečíme zastupitelnost úředníků. Zrušíme rozdělení konkrétních agend na územní sektory. Je nepřijatelné, aby na úřadě, kde sedí na stejné pozici deset osob, vaše žádost nebyla  vyřízena jen proto, že úředník, který má na starosti vaši městskou část, je na školení nebo nemocný. Žijeme ve 21. století – úředník už nemusí danou lokalitu znát osobně, má k dispozici informační systémy a může se tak seznámit s lokální situací.
  • Zlepšíme dostupnost služeb pro hendikepované občany a seniory tím, že úřad za nimi dojede domů, pokud o takový přístup požádají.
  • Město musí využívat přehledné, jednoduché a předpřipravené formuláře pro odstranění zbytečné byrokracie. Zaměříme se na to, aby byly formuláře a smlouvy připraveny na bezproblémové použití, například aby byly ve srozumitelné češtině, nikoliv v složitých právních formulacích.
 • Vyřídit si spoustu záležitostí od počítače je dnes běžné. Proto to musí umět umožnit i město:
  • Pro úsporu vašeho času zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřady byly dostupné a snadno dohledatelné na městském webu.
  • Změníme internetové stránky tak, aby jejich struktura odpovídala potřebám občanů a ne organizační struktuře. Musí se změnit tak, aby byly zaměřeny na lidi. Objednat se dnes elektronicky ke změně trvalého pobytu je téměř nemožné. Informace o vyřízení i nejjednodušší záležitosti je skryta do Kafkovského formuláře o životní situaci. Běžné záležitosti musejí být popsány krátce a srozumitelně.
  • Zahájíme kroky k vymístnění Úřadu veřejného ochránce práv z města Brna. Po prvních dvou ombudsmanech, kterých si lidé mohli vážit, úřad většinou reprezentují osoby, které práva běžných občanů nezajímají a poškozují pověst města. Úřad by měl být blíže lidem, se kterými se stotožňuje – tedy například někde v Chomutově Odstěhování úřadu by uvolnilo několik desítek tolik potřebných parkovacích míst na ulici Údolní, případně umožnilo výstavbu rozsáhlejších podzemních stání.