Přehled s údaji o jiných ocenitelných plněních ve prospěch hnutí Slušní lidé podle § 16b odst. 4, § 16c a § 16d zákona č. 247/1995 Sb.