Miroslav Ondrák

Miroslav Ondrák

kandidát č. 3

45 let, absolvent Sous KSB. Nyní pracuji jako Koordinátor pro Městskou část Maloměřice – Obřany, jsem ženatý a mám jednoho dospělého syna.

Proč kandiduji, na co se chci zaměřit

Vždycky jsem se zajímal o veřejné dění, a proto mi přijde přirozené se zkusit aktivně zapojit. V minulosti jsem měl příležitost částečně proniknout do komplikované problematiky majetku města Brna. Dosavadní životní zkušenosti mě naučily nebýt příliš důvěřivý a předem počítat i s méně příznivými scénáři. Proto bych se rád podílel na ochraně našeho společného bohatství tak, aby nedocházelo ke zbytečným přešlapům nevýhodnými směnami městského majetku a podobně. Jsem týmový hráč, nevyhýbám se žádné práci ani zodpovědnosti a respektuji dohody stvrzené podáním ruky.

Můj vztah k Brnu

Jako rodilý Brňák patřím zcela tomuto městu. Jsem hrdý na to, v jakém přírodním rámu je Brno zasazeno. Taky jsem hrdý na jeho historii a prvenství v mnoha oborech lidského konání – obzvlášť v minulosti. Chtěl bych udělat všechno pro to, aby naše město zůstalo v rámci republiky suverénní jedničkou mezi všemi obcemi (Praha je kraj).

Musím se přiznat, že jsem za svůj život žil ve více částech města a vnímám ho jako nedílný celek, takže bych asi mohl žít v Brně kdekoliv. Žádné části nestraním a moje sympatie jsou všude tam, kde žijí přátelé (což je za ta léta po celém městě). Toho času bydlím v Židenicích, mám je rád a bez nároku na odměnu pracuji v poradních orgánech zdejší samosprávy a snažím se o seznámení a stmelení lidí napříč generacemi na akcích, které spolupořádám.

Zkušenosti s komunální politikou

Velkou zkušeností pro mě byla doba, kdy jsem působil na Magistrátu jako konzultant 1. náměstkyně primátora, která měla na starosti oblast správy majetku, bydlení, školství a sport. V předchozích letech jsem byl v Židenicích členem komise s docela širokou působností. Pro územní rozvoj, pro životní prostředí a pro dopravu. Musím říct, že po letech přijímání informací, přemýšlení o obecních záležitostech a diskuzích na související témata jsem vystřízlivěl z přílišného optimismu, dospěl jsem k pokoře a radosti z mravenčích pokroků. Byl jsem velice překvapen jak rozsáhlou škálu problémů a návazností je třeba zohledňovat při sebemenším rozhodnutí v rámci obce. Nad rámec práce v komisi jsem se podílel na dobrovolnické práci pro seniory a rodiny formou pořádání asi dvaceti zájezdů a kulturních akcí. Pokud to bude možné a budu cítit podporu a zájem veřejnosti, jsem připraven ve svých aktivitách pokračovat.

Zájmy

Ve volném čase rád tancuji, plavu, hraji golf a cestuji

Další kandidáti

Viktor Hell

Viktor Hell

kandidát č. 3 pro Brno-střed
Zdeněk Pernica

Zdeněk Pernica

kandidát na primátora
Bc.Radovan Hrubý

Bc.Radovan Hrubý

kandidát č. 2 pro Starý Lískovec
Ing. Jakub Mikšovský

Ing. Jakub Mikšovský

kandidát č. 5 a kandidát na starostu Starého Lískovce