Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit Hnutí Slušní lidé.


Abychom mohli dar použít, potřebujeme ze zákona znát o dárcích některé osobní údaje. Vyplňte proto prosím níže uvedený formulář. My připravíme darovací smlouvu a domluvíme se s vámi na jejím předání.
V e-mailu spolu se smlouvou naleznete také platební pokyny, které jsou stanovené zákonem. Každý dárce musí uvést do zprávy pro příjemce, že se jedná o DAR a dále musí být patrné, kým byl dar zaslán; na transparentním učtu musí být uvedeno vaše jméno a příjmení, jste-li fyzickou osobou, nebo název firmy, jste-li právnickou osobou.

Jakmile Vaše platba dorazí na náš transparentní účet č. 2101464428 / 2010 předáme Vám obratem jedno vyplněné a podepsané vyhotovení darovací smlouvy, které můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání.

Více o možnosti snížení základu daně z příjmů o poskytnutý dar.

jsemPole označená * jsou povinná.

Prohlašuji, že výše uvedený dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy, zejména prohlašuji, že nepatřím do kategorie osob, jimž není dle § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., v aktuálním znění, dovoleno poskytovat dary politickým stranám a hnutím, např. obecně prospěšné společnosti, právnické osoby s majetkovou účastí státu či obcí, dobrovolný svazek obcí, politický institut a ústav, majetek ze svěřenského fondu, zahraniční právnické či fyzické osoby. Dar poskytuji obdarovanému dobrovolně. S darem nespojuji žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.

Odesláním formuláře uděluji obdarovanému – Hnutí Slušní lidé, se sídlem 612 00 Brno, Štefánikova 119/50, IČO: 04755685 souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem přiznání daru. Mnou uvedená data budou součástí výroční finanční zprávy politické strany, která se každoročně předkládá v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., v aktuálním znění, a která je ze zákona veřejná, a budou v souvislosti s poskytnutým darem zveřejněna také na transparentním účtu a webových stránkách obdarovaného. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, při odmítnutí poskytnutí těchto osobních údajů obdarovanému však nebude možné dar poskytnout, neboť obdarovaný by nemohl splnit své zákonné informační povinnosti týkající se osob dárců. Dále beru na vědomí informace obsažené v Zásadách ochrany osobních údajů.