Brnem neprojedeš. Autem ani tramvají. Může za to neschopnost vedení města

Brnem neprojedeš. Autem ani tramvají. Může za to neschopnost vedení města

V dopravní peklo proměnilo naše město současné vedení radnice. Uzavírky ulic, výkopy, objížďky a jiné překážky jsou prakticky na každém rohu.  Řidiči se ztrácejí v bludištích objízdných tras. Moc si nepomůžou ani ti, kdo jezdí veřejnou dopravou. I v ní panuje zmatek. Na původní trase jezdí jen tři tramvajové linky z jedenácti.

Tohle všechno je následkem neschopnosti současného vedení města v čele s primátorem Vokřálem spravovat město ku prospěchu jeho obyvatel. Dopravu řídil přes tři roky neumětel a obecní šašek Matěj Hollan (Žít Brno/Piráti), který více než svými schopnostmi proslul svými skandály. Právě on mimo jiné vyštval z magistrátu tehdejšího vedoucího odboru dopravy, za nějž dosud není náhrada.
“Brno je rozkopané jako nikdy nebylo. Chápeme, že opravit špatné komunikace je třeba, nicméně problém je v tom, že město jednotlivé stavby a uzavírky nekoordinuje a vše se děje chaoticky,” říká předseda hnutí Slušní lidé Zdeněk Pernica. Vadí mu také to, že na moha stavbách se nepracuje a vše se proto zpožďuje.

A jeho řešení? “Je zřejmé, že je těžké koordinovat všechny stavby, které dělá několika organizací, například Vodárny a kanalizace, Teplárny, Technické sítě, Brněnské komunikace atd. Nicméně právě v tom je obrovský prostor pro zlepšení. Sednout si se všemi těmito organizacemi s předstihem ke stolu, dát na stůl plány a vše naplánovat tak, aby to vás, obyvatele Brna, zatížilo co nejméně.”

Neschopnost vedení Brna schválit územní plán ohrožuje rozvoj města

Neschopnost vedení Brna schválit územní plán ohrožuje rozvoj města

Dokážete si představit, že na místě vašeho sousedního domku vyroste mnohapatrová kancelářská budova zcela zastiňující okolí? Nebo že budou zastaveny potřebné stavby silnic na městském okruhu a kvůli tomu budete pořád stát v nekonečných kolonách? Nebo že váš stavební pozemek ztratí hodnotu na cenu orné půdy?

To vše a mnoho dalších negativních věcí hrozí Brnu kvůli tomu, že současné vedení města nedokázalo za celé své vládnutí schválit nový územní plán. Hlavní odpovědnost za to nesou náměstek pro rozvoj Martin Ander (Strana zelených) a primátor Vokřál, který nedokázal uhlídat, aby zeleno – levicoví aktivisté všech forem pod vedením Andera, tedy Strana zelených, Žít Brno, Piráti a různé aktivistické neziskovky, neblokovali práce na novém územním plánu.

Kvůli 24 let starému územní plánu rostou ceny bytů

Podoba územního plánu zásadně a dlouhodobě ovlivňuje celé město. Nastavením územního plánu lze nastartovat rozvoj města, nebo jej naopak významně utlumit. V Brně v současné době dosud platí územní plán z roku 1994. Právě to je jedním z hlavních důvodů, proč výrazně rostou ceny nemovitostí. Volné stavební parcely se totiž už vyčerpaly a nové byty se skoro nestaví, ačkoliv je o ně velký zájem. V plánu už totiž chybí plochy, které jsou označeny jako stavební. Řešení měla přinést aktualizace územního plánu, která nabízela nové možnosti rozvoje. Po soudním napadení ze strany brněnských zeleno-levicových aktivistů ji ale soud zrušil pro formální nedostatky. Developeři říkají, že pokud by aktualizace územního plánu platila, nemusely ceny bytů růst o desítky procent. Současná koalice nebyla od svého zvolení schopna prosadit ani jednu jedinou změnu územního plánu města Brna.

Zelený náměstek Ander – hlavní brzdič rozvoje města

Co bude za dva roky? Hrozí chaos a korupce

Územní plán je dokument, který řídí veškerou výstavbu ve městě. Určuje, kde se stavět smí a kde naopak zůstanou veřejné plochy, sportoviště nebo zeleň. Je však platný jen určitou dobu, poté se musí aktualizovat či schválit nový. Právě to je v Brně obrovský problém, neboť se schyluje k situaci, kdy bude jakýkoliv kontrolovaný rozvoj města nemožný.
V roce 2020 totiž podle stavebního zákona přestanou platit staré územní plány. Vedení Brna v čele s primátorem Vokřálem přitom nestíhá připravit nový. Město tak zcela přijde o základní pravidla, která určují a zprůhledňují jakoukoliv novou výstavbu. Co by to znamenalo? Moc nad tím, jestli vám za domem postaví bytový dům, autobazar nebo parkoviště, by mohl získat úředník stavebního úřadu.
Z rodinných domů kdekoliv v Brně by tak mohly vznikat mnohapatrové bytové domy či kanceláře. „Obáváme se výrazného nárůstu korupčního jednání. Od města požadujeme jasná pravidla, bez územního plánu vznikne chaos. Nikdo nebude moci určit cenu pozemků, protože o ní budou fakticky rozhodovat úředníci od stolu,“ řekl  předseda Asociace brněnských architektů a stavitelů Marek Vinter.

Zastaví se i potřebné dopravní stavby

Rok 2020 není strašákem pouze pro stavitele, kteří své záměry připravují několik let dopředu, ale také pro veřejné stavby. Pokud nebude existovat územní plán je pravděpodobné, že město nebude moci žádat o dotace na výstavbu nových hřišť, silnic a jakýchkoliv jiných staveb. Pozastaveny nebo zcela zablokovány budou zásadní městské projekty jako přestavba železničního uzlu, velký městský okruh či protipovodňová opatření.

Brno - rozvoj - velký městský okruh

Dokončit rozpracovanou verzi, nebo nový územní plánu?

Vedení města má dvě možnosti, jak se k novému územnímu plánu dopracovat. Jeden územní plán má totiž město rozpracovaný už od roku 2013. Mohlo by tedy pokračovat na jeho dokončení. Náměstek Ander ale prosazuje všemožnými prostředky často i na hraně pravidel variantu zcela nového územního plánu.  Dělá to i přesto, že je racionální, rychlejší a pro budoucnost města lepší dokončit rozpracovaný územní plán, tj. možnost první.

Zcela nový plán by znamenal výrazné zpoždění, při optimistickém odhadu do roku 2025. Pětiletá prodleva bez územního plánu výrazně ovlivní budoucnost města. Stavitelé bytů nebudou riskovat nestabilní prostředí a výstavbu bytů raději přesunou do jiných lokalit. To znamená další růst ceny bytů v Brně, větší počet dojíždějících za prací z okolních obcí a tím ještě větší chaos v dopravě.
Otázkou zůstává, proč si to Ander, Strana zelených, Piráti, Žít Brno a na ně napojené politické neziskovky přejí.

Co způsobí chybějící územní plán:

  • Další nárůst cen bytů a domů v Brně.

  • Chaos ve stavbách a libovůli úředníků.

  • Zablokování zásadních rozvojových staveb města.

Bizarní seznamka za 4,4 miliónů z vašich kapes

Bizarní seznamka za 4,4 miliónů z vašich kapes

Vedení Brna zřejmě netrápí smysluplné hospodaření s veřejnými penězi. Za více než čtyři milióny korun nechalo zorganizovat masovou seznamku. Téměř dvě tisícovky lidí nechá sezvat v červnu na brněnské výstaviště a poskytne jim prostor na seznámení.

Projekt má na starosti umělkyně Kateřina Šedá, která osloví 959 nezadaných žen a stejný počet volných mužů převážně z veřejně dostupných seznamek a pozve je do Brna. Veřejná seznamka se bude konat v rámci výstavy Re:publika. Peníze půjdou zejménana jízdné a ubytování pro účastníky, na organizaci akce a odměnu pro Šedou.

Hollan utracené miliony hájí

Pochybný projekt prosazoval náměstka primátora pro kulturu Matěj Hollan (Žít Brno/Piráti), podle nějž jde dokonce o nejzajímavější akci festivalu.”Kateřinu Šedou jsme oslovili sami, protože je známá svými originálními nápady v oblasti sociální architektury. Je to velký umělecký projekt, a proto by na něj mělo město přispět,“ hájí záměr Hollan.

Výstava Re:publika se bude konat od 26. května do 17. června na výstavišti i jinde v Brně. Hlavním organizátorem akce je Brno, které zaplatí 50 milionů korun, a stejnou částku dá i ministerstvo kultury.

Organizátoři doufají, že přitáhne až 200 tisíc návštěvníků. Ty mimo jiné lákají na výstavu části pláten Slovanské epopeje Alfonse Muchy.

Peníze se dají použít smyslupněji, třeba na sportování dětí

Čtyři milióny korun jsou již tak velká částka, že se za ně dají pro město a jeho obyvatele pořídit daleko smysluplnější věci, než pochybná pseudokulturní akce, ze které profitují rádoby umělci spřátelení s lidmi z vedení města.

Za 4,4 milionů korun se dá pořídit například 7,5 km nových chodníků, 2 173 vzrostlých stromů či 60 dětských hřišť. Co je pro vás jako obyvatele města důležitější? Zeleň a stín ze stromů v parném létě, možnost vyžití pro vaše děti nebo bizarní seznamka pro cizí lidi?

Dopis papeži ohledně divadelní hry Naše násilí, vaše násilí

Dopis papeži ohledně divadelní hry Naše násilí, vaše násilí

Svatý Otec František

Apoštolský palác
00120 Vatikán

           

V Brně dne 17. dubna 2018

 

Vaše Svatosti,

přijměte pozdrav a vše dobré od synů a dcer svaté církve na Moravě – v místech, kam pravou víru před více než jedenácti stoletími přinesli svatí Cyril a Metoděj, hlavní patroni Moravy a spolupatroni Evropy.

Město Brno má bohatou kulturní historii a dodnes čerpá z unikátního soužití Čechů, Němců nebo Židů. Toto soužití bylo možné jen díky vzájemné toleranci a respektu jednotlivých skupin. Pouze v dějinných krizových okamžicích tento modus vivendi nefungoval a ke slovu se dostaly urážky a provokace a výsledkem byla řada lidských tragédií.

Nyní takové provokaci čelí nejen všichni křesťané, ale všichni slušní lidé zde žijící. Z míst, odkud k nám kdysi přišlo dobro a dar víry, nyní za podpory politických elit přichází útok na podstatu naší víry a Ježíše Krista jako Syna Božího.

Z veřejných peněz se na den 26. května 2018 připravuje inscenace chorvatské divadelní hry „Naše násilí, vaše násilí.“ Jejím jediným cílem je urazit a rozdmýchat vášně. Sám autor píše, že jeho cílem je zpochybnění Evropy a její civilizace. K tomuto účelu pak užívá scénické prostředky, kdy Ježíš sestoupí z kříže a znásilní muslimskou ženu. Celá hra pak relativizuje oběti násilí v evropských velkoměstech a lidi setnuté nebo upálené v poušti.

Zdaleka nejhorší je, že v rámci levné snahy o senzaci jsou uráženy základy křesťanství a naše víra je karikována. Těžko může být něčím jiným než provokací, že skandální fotografie z divadelní hry byly zveřejněny v předvečer Velikonoc na Zelený čtvrtek a zcela zastínily náš nejvýznamnější svátek.

Je pro nás nepochopitelné, že přes velký a hlasitý nesouhlas nejen křesťanské veřejnosti – toto dílo je považováno za zvrácené všemi, kteří jsou o něm informováni – byla tato blasfemie podpořena hlasováním volených zástupců, kteří se hlásí buď přímo ke křesťanství nebo ke konzervativní filosofii. Již dnes svoji víru tito farizejové třikrát zradili a toto zlo podpořili.

Svatý otče, zdvořile Vás žádáme, abyste v tuto těžkou chvíli pro celou naši komunitu byl s námi svojí modlitbou a abyste ty, kteří se na této zvrácenosti přímo podílejí nebo ji podporují, exkomunikoval.

V úctě nejoddanější služebníci Jeho Svatosti

 

SlušníLidé

Zdeněk Pernica

předseda